Nytag

 
Det har varit tyst här under en lång tid. Jag tror att jag blev färdig för en stund, det fanns inte mer att skriva samtidigt som fotandet gick in i en av sina lågintensiva perioder. Skönt att få känna sig färdig, men jag har även saknat detta. Det dagliga livet har också förändrats, kanske resulterar det i en mer sporadisk aktivitet här. Oavsett vad så känner jag först nu att det är dags igen.

Ut ur mörkret, in i ljuset.
 
Allmänt |
Upp